| |

Bluesové stupnice

Je šestitónová stupnice s charakteristickou melodikou, kterou jí dodává zvětšená kvarta. Základem bluesové stupnice je mollová pentatonika, do které vložíme zvětšenou kvartu (triton, blue tone). Je tedy složena z 1 – 3b – 4 – 4# – 5 – 7b stupně, neboli z intervalů m.3, v.2, m.2, m.2, m.3.

Podobné příspěvky