Technická cvičení

Cvičení horních tónů

Cvičení vrchních tónů od C#3 po F#3. Vrchní tóny nacvičuj nejlépe až když máš již zvládnuté spodní tóny a také spojování spodních tónů s vrchními. Nejčastější problém při hře horních tónů je přílišné sevření nátisku. Nátisk horních tónu je stejný (!) jako nátisk spodních tónů. Zahraj si tedy napřed spodní tóny, uvědom si jak máš…

|

Cvičení spodních tónů – začátečník

Aby se nám spodní tóny ozývaly, musíme jim věnovat zvláštní pozornost. Pokud se ti spodní tóny dobře ozývají, je to známka správného posazení nátisku a to znamená, že by ti měl nástroj dobře znít a hrát v celém rozsahu. Následující cvičení je dobré trénovat denně, nejlépe je zařadit na začátek cvičení mezi zahřívací. Soustřeď se…