Diplomové práce s tématikou saxofonu

Diplomové práce studentů škol napříč republikou již dnes pokrývají široké spektrum témat souvisejících se saxofonem. V textech se často objevují zmínky o nedostupnosti literatury v českém jazyce. Avšak ze seznamu literatury v diplomových pracích lze též dedukovat, že autoři mnohdy nevyužívají texty svých předchůdců, kteří zpracovávali obdobná témata, třeba i ve stejné instituci. To může být zapříčiněno stále ještě oprávněným dojmem, že při výběru tématu pro diplomovou práci je saxofon natolik nepopsaný pojem, že vyhledávání starších prací je pouze ztrátou času. Další zádrhel bude vězet v tom, že vyhledávání za pomoci internetových vyhledávačů jako je Google nebo Bing obvykle nevede k zobrazení textů diplomových prací, neboť ty jsou v různých archívech škol vyhledávačům zneviditelněny. V tomto případě však pomůže vyhledávání na stránce theses.cz, která vytváří repozitář diplomových prací všech zapojených škol. Bohužel, nejsou všechny práce veřejně dostupné a jsou zde uvedeny pouze práce vysokých škol a nikoliv konzervatoří. Proto bych tě rád vyzval ke spolupráci, pokud jsi sám autorem nějaké práce nebo znáš něčí práci, která zde není uvedena nebo není veřejně přístupná, abys svou práci poskytnul nebo vyzval autora práce ke zveřejnění a pomohl tak zlepšit povědomí o již zpracovaných tématech, či zdrojích, ze kterých se dá čerpat.

BAČOVÁ, Eliška.
Výuka hry na saxofon na 1. stupni ZUŠ.
Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

CIRKL, Jakub.
Analýza vývoje hry Chrise Pottera na základě rozboru sól na téma Moments Notice z roku 1985 a 2010. *) Práce není veřejně přístupná
Praha, 2019. Bakalářská práce. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta.

DĄBROWSKÁ, Kateřina.
Minimalismus v saxofonové literatuře se zaměřením na Michaela Nymana. *) Práce není veřejně přístupná
Ostrava, 2022. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

DITTRICH, Lukáš.
Saxofonisté v kapelách Milese Davise.
Brno, 2016. Diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta.

DITTRICHOVÁ, Lucie.
Metodická pravidla při hře na klarinet a saxofon. *) Práce není veřejně přístupná
Bakalářská práce. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta AMU.

DUSOVÁ, Nela.
Teorie a praxe improvizace pro hráče na saxofon
Praha, 2023. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta.

GREIPLOVÁ, Barbora.
Analýza spektra různých typů saxofonů.
Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně.

HANOUSEK, Radim.
Techniky hry na saxofon v jazzové a klasické hudbě.
Brno, 2016. Diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta.

JERMÁŘ, Michael.
Adolphe Sax: Život, dílo a odkaz z hlediska saxofonových nástrojů.
Ostrava, 2019. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

KAČMÁROVÁ, Alžbeta.
Vývoj hry na saxofón na východnom Slovensku.
Ostrava, 2020. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

KRÁLOVÁ, Tereza.
European saxophone ensemble. *) Práce není veřejně přístupná
Praha, 2014. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta.

MAREŠOVSKÝ, Lukáš.
Hra na saxofon a její možná zdravotní rizika.
Praha 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyzioterapie.

MÜHLHANSL, Antonín.
Aspekty střídání klarinetu a saxofonu.
Ostrava, 2018. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

NÁRTOVÁ, Zuzana.
Karel Krautgartner a jeho přínos pro československou jazzovou hudbu. *) Práce není veřejně přístupná
Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

NOVOTNÁ, Tereza.
Eugene Rousseau a jeho cesta k české hudbě.
Ostrava, 2022. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

NOVOTNÁ, Tereza.
Jindřich Feld a Karel Husa a jejich tvorba pro saxofon.
Ostrava, 2018. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

OTRADOVSKÁ, Alžběta.
Saxofon – Výběr, Metodika péče. *) Práce není veřejně přístupná
Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

POHANKA, Jiří.
Elementární škola hry na saxofon.
Ostrava, 2016. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

POSPÍŠIL, Jan.
Vývoj stylu hry na saxofon a klarinet v americkém jazzu v první půlce 20. let .
Brno, 2019. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta.

RAJNOŠEK, Bharata.
Dechová a nátisková cvičení pro saxofon. *) Práce není veřejně přístupná
Praha, 2016. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta.

SMEJKALOVÁ, Markéta.
Saxofonoví lídři od Karla Krautgartnera až po součastnost. *) Práce není veřejně přístupná
Praha, 2015. Bakalářská práce. Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta. Vedoucí práce Antonín SLOVÁČEK.

SMÉKAL, Petr.
Osobnost Johna Coltranea a jeho vliv na vývoj jazzové hudby.
Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

SYSOVÁ, Anna.
Problematika hry na klarinet a saxofon s rovnátky u dětí a mládeže.
Ostrava, 2022. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

ŠKRNA, Pavel.
Klasický saxofon – způsob tvoření zvuku a metodické poznámky k výuce.
Ostrava, 2022. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

TOMALA, Matúš.
Vznik a historie saxofonového kvarteta se zřetelem na působení Bohemia Saxophone Quartet.
Ostrava, 2016. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

TROSZOK, Daniel.
Metodika hry na saxofon.
Ostrava, 2015. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

WIEDEMANNOVÁ, Adéla.
Estetika klasického saxofonového tónu a její vývoj na příkladu významných klasických saxofonistů.
Ostrava, 2022. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

WIEDEMANNOVÁ, Adéla.
Saxofon z pohledu laické i odborné veřejnosti – jeho výuka a praktické uplatnění na české hudební scéně.
Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

ZAPADLO, Radek.
Hudba a unikátní pozice Karla Krautgartnera na české jazzové scéně.
Brno, 2014. Bakalářská práce. Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *