| |

Církevní mody

Název je odvozen od středověké církevní hudby, ve které byly tyto stupnice využívány. Názvy modů však pochází z řečtiny. Zjednodušeně lze říct, že se jedná o obraty durové stupnice. Moderní hudba je opět začala hojně využívat a jazzoví hudebníci se jimi důsledně zabývají, aby s nimi dokázali pracovat při improvizaci.

I. C jónská (dur)

C jonská

Akordy: C, Cmaj7

II. D dórská

D dórská

Charakteristický interval: v.6
Akordy: Dm, Dm7

III. E frygická

E frygická

Charakteristický interval: m.2
Akordy: Em, Em7, Em9b/7

IV. F lydická

F lydická

Charakteristický interval: zv. 4
Akordy: F, Fmaj7, Fmaj11#/7

V. G mixolydická

G myxolidická

Charakteristický interval: m.7
Akordy: G7

VI. A aiolská (moll)

A aiolská

Charakteristický interval: m.3
Akordy: Am, Am7

VII. H lokrická

H lokrická

Charakteristický interval: zm.5
Akordy: Hm7/5b

Příklady modů od tónu C seřazených dle četnosti užívání

V. C mixolydická

C myxolidická

Paralelní stupnice: F dur
Akordy: C7

II. C dórská

C dórská

Paralelní stupnice: Bb dur
Akordy: Cm, Cm7

VI. C aiolská (moll)

C aiolská (moll)

Paralelní stupnice: Eb dur
Akordy: Cm, Cm7

IV. C lydická

C lydická

Paralelní stupnice: G dur
Akordy: C, Cmaj7, Cmaj11#/7

III. C frygická

C frygická

Paralelní stupnice: Ab dur
Akordy: Cm, Cm7, Cm9b/7

VII. C lokrická

C lokrická

Paralelní stupnice: Db dur
Akordy: Cm7/5b

Mody v rámci tóniny C dur

V této ukázce jsou použity všechny akordy v rámci tóniny uspořádané v kvartovém postupu do tzv. velké harmonické kadence. Stále se jedná o stupnici C dur, ale zasazením do jiného melodicko-harmonického kontextu se mění charakter (nálada). Toho si můžeš všimnout a porovnat u akordů stejné kvality (Cmaj7, Fmaj7 a Em7, Am7, Dm7).

C dur velká harmonická kadence s akordovými značkami a mody

Podobné příspěvky