|

Doporučený postup při nácviku akordu

K improvizaci podle akordových značek je potřeba umět tyto značky číst. Pokud si akordové značky zvládl teoreticky, pak je čas je zvládnou i prakticky.

Nejprve je dobré zvládnou zahrát bez problémů stupnici. Nacvičíš-li si stupnici i v terciích, usnadní ti to čtení akordických značek.
Každé cvičení si zahraj nejprve bez doprovodu a pak až s doprovodem. Podle svých schopností si zvol jedno-, dvou- nebo čtyř-taktovou variantu, tedy verzi, kdy je v doprovodu hraný akord na jeden, dva nebo čtyři takty. 

Základní tóny

Hrajeme základní tóny akordické značky

Tercie

K základnímu tónu přidáme tercii

Kvintakord

Přidáme další tón – kvintu

Septakord

Přidáme septimu a nacvičíme si celý akord směrem nahoru i dolu.

Vedení melodické linky

V následujícím cvičení se pokusíme vytvořit souvislou melodickou linku, to znamená, že se budeme snažit jednotlivé akordické tóny propojovat blízkými intervaly. Když pak takovéto lince přidáme jednoduchý rytmus, získáme už solidní základ.

Podobné příspěvky