Typy saxofonu

Saxovým záměrem bylo vytvoření celé rodiny saxofonů od sopraninového až po subkontrabasový. Dnes sice tyto nástroje existují, avšak běžnými se staly pouze sopránový (v ladění B), altový (in Es), tenorový (in B) a barytonový (in Es). Tyto nástroje jsou v ladění původně určeném pro vojenské orchestry. Sax sice navrhnul a postavil i nástroje v ladění C (soprán, tenor) a F (alt, baryton) pro využití v symfonickém orchestru, avšak ty se neujaly.

Psaný rozsah pro všechny typy je od malého hes po f (fis)3. Fis3 je v závorce, neboť ne každý saxofon je s horní fis klapkou. Znějící rozsah je pak u sopránového saxofonu as – e (es)3, altového des – a (as)2, tenorového As – e (es)2 a barytonového saxofonu Des – a (as)1.

Sopranino sax.Sopranino sax. zahnutýsopran sax
sopranino saxofonsopranino saxofon (zahnutý)sopran saxofon
sopran sax zahnutýalt saxtenor sax
sopran saxofon (zahnutý)alt saxofontenor saxofon
baryton saxbas saxkontrabas sax
baryton saxofonbas saxofonkontrabas saxofon
Obrázek převzat ze zaniklých stránek saxik.com

Rozsah a transpozice nejčastěji používaných saxofonů

Rozsah a transpozice saxofonů

Stupnice C dur na saxofonu a její transpozice do znějící tóniny

Transpozice C dur sopran sax
Transpozice C dur Alt sax
Transpozice C dur Tenor sax
Transpozice C dur Baryton sax

Sopran, sopranino a soprillo saxofon

Saxofonový orchestr – sopran, alt, tenor, baryton, bass a kontrabas tubax saxofon

Kontrabas saxofon a tubax

Neobvyklé a unikátní saxofony

Podobné příspěvky