Spojování spodních tónů s vrchními

Cvičení pro zlepšení kvality tónu vychází z posazení nátisku při spodních tónech, které se snažíme použít i na vyšší tóny. Spodní tóny se snažíme hrát jemně (mp), horní tóny hrajeme silněji (mf), alespoň tak, aby se vyrovnaly hlasitosti těm spodním.

Hlemýždí tempo 🐌

Podobné příspěvky